18/10/08

175è ANIVERSARI DE LA RENAIXENÇA

Moviment català de ressorgiment cultural que s'inicia a la primera meitat del segle XIX. Catalunya inicia una recuperació literària i cultural sense precedents. La llengua catalana conquereix poc a poc l'estatus de llengua de cultura. La Renaixença travessa totes les realitats socials. La publicació l'any 1833 del poema d'Aribau "La Pàtria" es considera tradicionalment el punt de partida del moviment. El primer diumenge de maig de 1859 se celebrà la primera festa dels Jocs Florals de Barcelona. Els Jocs Florals actúen com a centre i motor de la Renaixença. El lema serà "Pàtria, Fides, Amor".

"Plau-me encara parlar la llengua d'aquells savis

que ompliren l'univers de llurs costums e lleis,

la llengua d'aquells forts que acataren los reis,

defengueren llurs drets, venjaren llurs agravis.

Muira, muira l'ingrat que, al sonar en sos llavis

per estranya regió l'accent natiu, no plora,

que, al pensar en sos llars, no es consum ni s'enyora,

ni cull del mur sagrat la lira dels seus avis!."

Fragment del poema La Pàtria, B. C. Aribau. 1833