2/2/09

DONES AMB MISSATGE

Dolors Monserdà (Barcelona,1845-1919) i Josepa Massanés (Tarragona, 1811-1887) són dones que van ésser, en el seu temps, excepcionals entre les seves coetànies. Dones que van irrompre en el món literari i cultural del seu temps amb plena consciència d'incidir-hi com a emissores d'un missatge ideològic. En cap moment obliden la seva condició de dona i la condició de les dones receptores dels seus missatges.
"La nit ha cobert la terra
amb son mantell de foscor,
amb feresa de silenci
i amb feresa de remors."
Dolors Monserdà